DotNyt - Nyt om .NET

Nyheder til dig som udvikler softwareprodukter til skyen med Microsoft-teknologi

Er GitHub det nye Azure DevOps?

Kilder

Bare mig selv

Send til redaktion@dotnyt.dk hvis du har feedback, gode idéer, konstruktiv kritik eller svinere. Alt har interesse!