DotNyt - Nyt om .NET

Nyheder til dig som udvikler softwareprodukter til skyen med Microsoft-teknologi

Mark Brown fortæller sine overvejelser om prissætningen af Cosmos DB

Kilder

Interview med Mark Brown

Send til redaktion@dotnyt.dk hvis du har feedback, gode idéer, konstruktiv kritik eller svinere. Alt har interesse!